Förstoringsglas
Sök Loader
Stöd

World of Digitals

Den gigantiska e-butiken
för alla länder
och alla enheter

4 Million Ebooks

av 1,2 miljoner författare
och 30 000 förlag
på 30 språk

Gratis e-böcker!

Köp en - Få en GRATIS
Välj valfritt från 30 000
Registrera & få 1 gratis / vecka

Koldioxid neutral

300 miljoner nyckelord
22 godkända valutor
20 användarspråk

World of Digitals offers a great digital shopping experience with more than 4 million high-grade digital books from 30,000 international publishers in 30 languages - for direct download only.

World of Digitals är en exklusiv digital bokhandel. Vi erbjuder absolut inte pappersböcker tillverkade från och transporterade över hela världen med värdefulla naturresurser.

Våra sofistikerade servrar finns på Island, kylda med utomhusluft och körs på geotermisk kraft - koldioxidneutralt!

World of Digitals erbjuder rent "grönaste av alla gröna produkter": ePUB-e-böcker och PDF-e-böcker för nedladdning till din anteckningsbok, smartphone, surfplatta eller läsare med Windows, Linux, Android eller iOS - inte för Amazon Kindle.

Cheap ebooks