Magnifying Glass
Search Loader

Alex Rim Runa 
Shekulli i iluzionizmit 

Support
Nuk flitet për një libër të ri. Gjithmonë (duke iu rikthyer të kaluarës) kam dashur të rekuperoj shkrimet e para rinore duke i ripërpunuar, korrigjuar dhe edifikuar sërish në sajë të së njëjtës gjinie shkrimi, pa u larguar më tej nga koncepti përkatës. Sot e dhjetë vite më parë shkrova librin Vitae Post Mortis, titull i cili nuk raprezantonte aspak të tillë libër filozofik duke nënvizuar këtu jo vetëm rëndësinë e të tillë volumi, por edhe rolin përkatës përsa i përket origjinës me cilindo volum filozofik të pasuar.

2006
€1.99
payment methods
Format EPUB ● ISBN 9791222008349 ● File size 1.4 MB ● Publisher Rob Flint ● Published 2022 ● Downloadable 24 months ● Currency EUR ● ID 8655211 ● Copy protection Social DRM

More ebooks from the same author(s) / Editor

9,908 Ebooks in this category