Magnifying Glass
Search Loader

Gianluca Testa 
Arta și știința actorului 
Strategii secrete corp-minte

Support
Expresivității Generative™ este o tehnica de actorie și metoda evoluției personale deja cunoscută și răspândită la nivel internațional, și se naște din nevoia de a răspunde la două întrebări:

Cum poate arta și știința actorului să devină o metodă de îmbunătățire a vieții individului, influențând structura experienței subiective și sporind impactul comunicării verbale, paraverbale și non-verbale, asupra lui și a celorlalți?

Cum pot fi unele dintre cele mai recente descoperiri ale științei în domeniile psihologiei, comunicării și lingvisticii, să perfecționeze arta actorului, abilitatea lui să se identifice cu un personaj și să interpreteze o scenă într-un mod credibil?


Expresivitatea generativă este o metodă de transformare personală care poate spori capacitatea de a genera stări și de a îmbunătăți performanța prin impactul comunicării verbale, paraverbale și non-verbale, asupra noastră și a celorlalți, modificând percepția senzorială si emoțională a lumii din jurul nostru și creând noi realități, posibilități și resurse. 
€10.00
payment methods
Format EPUB ● ISBN 9791221349863 ● File size 0.7 MB ● Publisher Teatroformattivo ● Published 2022 ● Downloadable 24 months ● Currency EUR ● ID 8421355 ● Copy protection without

More ebooks from the same author(s) / Editor

9,908 Ebooks in this category